Glw


Temporada 1 episodio 1 - Pilot
Temporada 1 episodio 2 - Slouch. Submit.
Temporada 1 episodio 3 - The Wrath of Kuntar
Temporada 1 episodio 4 - The Dusty Spur
Temporada 1 episodio 5 - Debbie Does Something
Temporada 1 episodio 6 - This Is One of Those Moments
Temporada 1 episodio 7 - Live Studio Audience
Temporada 1 episodio 8 - Maybe It’s All the Disco
Temporada 1 episodio 9 - The Liberal Chokehold
Temporada 1 episodio 10 - Money’s in the Chase


Temporada 2 episodio 1 - Viking Funeral
Temporada 2 episodio 2 - Candy of the Year
Temporada 2 episodio 3 - Concerned Women of America
Temporada 2 episodio 4 - Mother of All Matches
Temporada 2 episodio 5 - Perverts Are People, Too
Temporada 2 episodio 6 - Work the Leg
Temporada 2 episodio 7 - Nothing Shattered
Temporada 2 episodio 8 - The Good Twin
Temporada 2 episodio 9 - Rosalie
Temporada 2 episodio 10 - Every Potato Has a Receipt